Gwalia Singers

(Swansea)
Gwalia logo
Cantorion Gwalia

(Abertawe)

PATRONS

Patrons of the choir are kept informed of choir events. Their names are printed in the Annual Concert programme, and they receive priority seating at the concert itself.

The cost is just £10 annually for a single individual or £15 for a couple. Showing support for the choir in this way also helps it to continue to meet running costs incurred for music, uniforms, transport, etc.

To become a patron, please click here for a printable form.

NODDWYR

Mae Noddwyr y côr yn cael eu hysbysu am ddigwyddiadau’r côr. Mae eu henwau yn cael eu hargraffu yn rhaglen y Gyngerdd Flynyddol , ac maent yn derbyn seddi arbennig yn y gyngerdd ei hun.

Y gost yw £10 yn flynyddol am unigolyn neu £15 i gwpl . Mae dangos cefnogaeth i'r côr yn y ffordd yma yn ei helpu i dalu costau cerddoriaeth, gwisgoedd, trafnidiaeth, ac yn y blaen

I ddod yn noddwr, cliciwch yma am ffurflen mewn fformat argraffu.